Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.04.2020 19:58 (Üye) Soru : Geçici koruma kapsamında yabancı uyruklu çalışanımızı MART 2020 döneminde Aylık prim hizmet belgesinde 21 eksik gün kodu ile 15 gün izinli gösterebilirmiyiz.

Cevap : Bilindiği üzere geçici koruma kapsamındaki kişilerin çalışama izinleri 15/01/2016 tarihli ve 29594 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” ile düzenlenmiş olup bu kapsama alınan kişilerin belli şartları yerine getirmeleri halinde çalışma izinlerinin alınması daha kolay hale getirilmiştir. Geçici koruma kapsamındaki yabancı kişilerin için çalışma izni noktasında diğer yabancı kişilere göre farklı bir düzenleme söz konusu iken sosyal güvenlikleri açısından herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Yani geçici koruma kapsamındaki yabancı kişilerin (Suriye uyrukluların) çalıştırılmasıyla ilgili olarak herhangi bir sigorta prim muafiyeti ya da bu kişiler hakkında uygulanmayacak herhangi bir sigorta kolu belirlenmemiştir. Dolayısıyla bu kişilerin SGK ya bildirimleri yapılmakta ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanmaktadır. işçi ile yapılan yazılı anlaşma ile izinli gösterilebilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.