Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.04.2020 20:56 (Üye) Soru : Soru: Geçici koruma kapsamında yabancı uyruklu çalışanımızı MART 2020 döneminde Aylık prim hizmet belgesinde 21 eksik gün kodu ile 15 gün izinli gösterebilirmiyiz. Cevap:Sayın, Bilindiği üzere geçici koruma kapsamındaki kişilerin çalışama izinleri 15/01/2016 tarihli ve 29594 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik" ile düzenlenmiş olup bu kapsama alınan kişilerin belli şartları yerine getirmeleri halinde çalışma izinlerinin alınması daha kolay hale getirilmiştir. Geçici koruma kapsamındaki yabancı kişilerin için çalışma izni noktasında diğer yabancı kişilere göre farklı bir düzenleme söz konusu iken sosyal güvenlikleri açısından herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Yani geçici koruma kapsamındaki yabancı kişilerin (Suriye uyrukluların) çalıştırılmasıyla ilgili olarak herhangi bir sigorta prim muafiyeti ya da bu kişiler hakkında uygulanmayacak herhangi bir sigorta kolu belirlenmemiştir. Dolayısıyla bu kişilerin SGK ya bildirimleri yapılmakta ve haklarında tüm sigorta kolları uygulanmaktadır. işçi ile yapılan yazılı anlaşma ile izinli gösterilebilir Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Selamlar Çalışma izni alınan yabancılara ilişkin ücretsiz izin talepleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü madde de sayılan kadın çalışanlara doğum nedeniyle verilen ücretsiz izinler dışında kalanlar Bakanlıkça değerlendirmeye alınmamakta olup, çalışma izni verilen süreye ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle yabancı uyruklu işçiler kadın çalışanlara doğum nedeniyle verilen ücretsiz izinleri kullanabileceklerdir. Ancak bunun dışında ücretsiz izin kullansalar bile SGK’ya prim bildirimleri yapılmalıdır. TÜRMOB ve bir çok yerde yabancı uyruklu çalışanlar ücretsiz izinli olsalar dahi SGK primleri ödenecektir Deniyor Ben mi yanlış anladım. Ücretsiz izinli gösterip SGK sını 15 üzerinden ödeyebiliyormuyuz??

Cevap : Uluslarası işgücü genel müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yasal mesnedi olan ve işçi ve işveren için uluslarası sağlık örgütünün pandemi ilan ettiği bir durumda bu kişilerin çalışması da mümkün olmayacağı genelge ile kapatılan iş ve işyerleri yada kısmen durdurulan iş ve işyerleri de olabilir yasal düzenlememizi en kısa sürede yayınlayacağız denildir. Haklısınız henüz yasal düzenlmesi yapılmadı ancak görüşleri bu yöndedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.