Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2020 16:09 (Üye) Soru : Firma cafe işletmesi. Martın 16 sında genelge ile kapatıldı. 1 işçi var ve işçi Kçö hak etmiyor. Kçö müracaatı yapılmadı. Eksik gün 10. Kodla 16 gün yapıldı. Bundurumda da iş k. Md 40 a göre 7 gün yarım ücret borgrosu yapılıp Aylık bildirge 15+7 gün =22 gün aphb olacak. kaç gün olacak. Tşk.

Cevap : Evet işyerinde zorlayıcı nedenle çalışamama durumu ortaya çıkmıştır ve işçiye 7 gün yarım ücret ödenmelidir. 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) nurnaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.