Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2020 18:46 (Üye) Soru : Merhaba , Bir işletme faaliyetini tamamen durdurulması kararı aldı. fakat bir kısım personellerini bu kısmi çalışma talebinin dışında tutarak bazı personeller için başvuruda bulundu. kısmı çalışma başvurusu sonuçlanmadı. işveren, kısmı çalışma listesinde dahil ettiği ve etmediği tüm personellerin maaşlarını ödedi. * kısmı çalışma talep listesinde yer alan ve almayan personellerin maaşları ödendiği için bordro ve sgk ları nasıl işlem yapmalıyız ? tam gösterebilir miyiz ? kısmı çalışma listesine dahil olan ve olmayan olarak ayrı işlem mi uygulanır? 2. sorum : bir işveren faaliyetinin belli bir bölümünü durdurdu ve karar aldı durdurulan kısım için kısmı çalışma talep etti. sonuçlanmadı. bu zamanda işveren çalışanlarının sözleşmelerine göre hak ettikleri ücretleri ödemek istemektedir. ödenmesi durumunda nasıl işlem yapılmalı. aynı işyerinde bir departman çalışıp diğer departman çalışmama kararı alabilir mi? bordro ve sgkları aynı dosyada nasıl işlem görür? şimdiden teşekkür ederim

Cevap : 1.Örneğin: Haftalık Çalışma Süresi 45 saat olan bir işyerinde çalışma süresi 1/3 oranında azaltılmıştır. İşyerinde haftalık 30 saat çalışılan süre 15 saat çalışılmayan süre vardır. 7 GÜNLÜK YARIM ÜCRETİN BORDROYA YANSITILMASI ÜCRET BORDROSU HESAPLAMASI Çalışılan süreye isabet eden gün sayısı: 30 saat / 7,5 saat = 4 Gün Çalışılmayan gün sayısı : 7 gün – 4 gün= 3 Gün ÇALIŞILAN 4 GÜN : Günlük tam ücret x 4 gün ÇALIŞILMAYAN 3 GÜN : Yarım Günlük Ücret x 3 gün 2.Bu yönetim kurulu kararıyla olabilir. Bu karara ve fiili çalışmaya uygun olarak işçilerin puantajları çıkarılıp yukarıda belirtilen örnek esas alınarak bildi,rimlerinizi yapınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.