Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2020 19:22 (Üye) Soru : Müşterilerimizin tüm personellerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması gerektiği bilgisini elde etmemiz pek mümkün değil, dolayısıyla bu süreçte tüm personeller için kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunduk. Ancak bunlardan faydalanamayacakları kurum mu tespit edecek yoksa biz bunları tespit etmek zorunda mıyız? Başvuru sonrasında eğer ki bu ödemeler kontrol edilmeden yapılacaksa(kontrolden kastım son 3 yıl 450 gün son 2 ay kesintisiz şartı), işçinin hesabına yatırıldığında bu tutarların faiziyle geri alınacağı söyleniyor. Bu durum yukarıda bahsettiğim durum için mi geçerli olacak yoksa bu süreci manipüle edecekler için mi ? Daha basit bir ifadeyle şartlara uyup uymadığı konusunda bir hata yaparsak bu tutarlar da faiziyle alınacak mı ? Yoksa zaten o personelin uygun olmadığı tespit edilip kurumca o personele hiç ödeme yapılmayacak mı? Ayrıca bu süreçte kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacaklar için ücretsiz izin hakkımızın olduğunu ve ücretsiz izin ile eksik çalışacaklar ile ilgili de en düşük işsizlik maaşı desteği verilecek dediler ancak dün odanın yaptığı söyleyişte şöyle bir açıklamada yaptı yetkililer, 17 nisan 2020 tarihi öncesi için bildirgelerimizi sigorta üzerinden onaylarken eksik gün nedeni olarak 28-Pandemi Ücretsiz İzin” kodu 'nu kullanmayın dediler. Bunu şöyle mi yorumlamak lazım , 17 Nisan öncesi ücretsiz izin için bu kodu seçemeyeceğimizden kısa çalışmadan yararlanamayan personeller bu ücretsiz izin süresinde 17 nisan 2020 sonrasında mı bu destekten faydalanacaklar? 17 nisan öncesi bu destekten faydalanamayacaklar mı? Bizler Mart bildirgelerini verirken bu kodları seçemeyecek miyiz? Seçersek cezai bir durum ortaya çıkar mı?

Cevap : Kurum işçi uygunluk tespiti yapmaktadır. işyerinin uygunluğunun denetimi yapılamamaktadır. Burada beyanlerınız esas alınacaktır. 7244 sayılı kanun ilgili maddesi yürürlük tarihi esasını taşımaktadır ve uygulamaya ilişkin tebliğleri daha yayınlanmamıştır. Mart bildirgesinde uygulanamayacağı madde metninde açıktır. Ancak nisan ayı için usul ve esasları belirlemeye yetkili bakanlıktan uygulamaya ilişkin tebliğler beklenilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.