Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2020 15:55 (Üye) Soru : Merhaba, 2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirilecek giderler arasında yer alan sağlık giderleri bölümüne "yazar kasa fişi" olarak eczaneden alınan ilaç vs. fişleri yazılabilir mi?

Cevap : Yazılamayacağı görüşündeyiz Maliye Fatura ve S.M Makbuzunu kabul ediyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.