Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2020 19:53 (Üye) Soru : merhaba üstad , mart ayında işlerinin kotu olmasından dolayı kapatan mükelleflerim var , çalıştırdığı isçilerin kısa calısma odeneğine prim gün sayısı yetmıyor.Ücretsiz izin li nasıl göstermeliyiz 39 tl olan(27 kod ) ödenekten yararlanmaları için . soru 2 : Mart ayında 27 kod ile bildirim yapılabilinir mi ?

Cevap : 1. 7244 sayılı kanun yürürlük tarihinden sonra geçerli olduğu belirtilmişolup uygulamaya ilişkin tebliğler yayınlanmamıştır. GEÇİCİ MADDE 24- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. 2. KÇÖ günleri kapsamında başkaca bir eksik gün nedeni var ise kullanılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.