Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.04.2020 12:41 (Üye) Soru : MERABA 7244 sayılı yasa GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. DENİLMEKTEDİR. İŞYERİMİZDE ÇALIŞAN BİR PERSONELIN İŞTEN ÇIKIŞIN 14/04/2020 DE 04 KODUYLA YAPTIK. BU KAPSAMDA CEZAİ BİR DURUM SÖZKONUSU OLACAK MI?

Cevap : 04. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi ile çıkış kanun yürürlük tarihinden önce olup cezai bir durumla karşılaşmamanız gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.