Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.04.2020 18:18 (Üye) Soru : İyi günler, 16.03.2020 tarihinde kapatılan işyeri çalışanını ücretsiz izine çıkardığımız takdirde. KÇÖ başvurusu yapılmadığı durumda yine ilk bir hafta için yarım ücret hesaplamak gerekir mi? ayrıca eksik gün kodu olarak hangi kodu kullanmamız gerekir? işyerinin genlge ile kapanan işyeri olması durumunda farklılık var mıdır?

Cevap : İşyerinin genelge ile kapatılmış olması halinde ; 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.