Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.04.2020 16:35 (Üye) Soru : Merhaba,Müklefimiz işyerini tamamen kapattı.İşkura Kısa Çalışma Ödeneği Evraklarımızı 20.03.2020 'de mail attık.Defalarca da maili tekrar ilettik.Şu ana kadar hiçbir dönüş olmadı.Mükellef hergün sıkıştırıyor ne oldu diye.Benim gibi birçok meslekdaşımda aynı şeyleri yaşıyordur.Sorum şu biz 17.04.2020 tarihinden itibaren personeli ücretsiz izine çıkarıp,yeni düzenleme ile Nakit Ücret Desteği uygulamasına başvuru yapabilirmiyiz?Kısa Çalışma Başvurumuzun sonuçlanacağı yok çünkü.Uygun mudur? Kısa Çalışmadan başvurumuzu iptal etmemiz mümkün mü?Yoksa başvurduk beklememiz mi gerekir.

Cevap : Nakdi ücret desteği için işçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. (2) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. Sizin mükellefinizin fiili durumuna göre işçilerin puantajını çıkarıp aphb bildiriminizi yapmanız gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.