Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.04.2020 11:03 (Üye) Soru : İşveren 19.03.2020 tarihinde kısa çalışmaya başvurdu 31.03.2020 tarihinde (04 maddeye işveren tarafından haklı sebep gösterilmeden ayrılması) işçi çıkartı sonradan anladık ki 4857 sayılı kanunun 25/II maddesi dışında işçi çıkartamıyoruz. Buna göre birinci sorum: kısa çalışmayı iptal edip 4.aydan itibaren tekrar kısa çalışmaya başvurabilir miyiz.ikincisi tamamen kısa çalışmayı iptal edip işçilerimizi ücretsiz izne mi çıkaralım.şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Çalışma günlerinizde meydana gelen değişikliği iptali terkini işkura bildirip yeniden takip eden ayda başvuru yapabilirsiniz.(30,06,2020 Tarihine kadar) işçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. (2) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.