Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.04.2020 11:02 (Üye) Soru : Merhabalar, Kısa Dönem Çalışma Ödeneğine, 01.04.2020 itibariyle başvurmuş bulunmaktayız. 2020/3 ay sgk bildirgesinde 10 gün olan bir işçinin ücretsiz izin eksik gün nedenini 21 olarak seçiyoruz. Aynı kişi için, 2020/4 ay bildirgesinde, 1 ay ücrtesiz izni devam edecek olan çalışan için , 17.04.2020 den sonra Ücretsiz izin nakdi destekten faydalanacağı için, Eksik gün nedenine ne seçmemiz gerekiyor ? 16.04.2020 ye kadar ki süre 21-Diğer Ücretsiz İzin olana giriyor, 17.04.2020 - 30.04.2020 arası ise, 28-Pandemi Ücretsiz İzine giriyor. 2 si bir arada olduğu için, Eksik gün nedeni olarak 2020/4 ayda, 28 mi 29 mu seçmek lazım ? Teşekkürler.

Cevap : Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bildirilmiş olan “18-Kısa Çalışma Ödeneği” gerekçesinin ikinci fıkradaki süreler içerisinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak güncellenmesi ve işverenler tarafından birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde ücretsiz izin başvurusunda bulunulması gerekir. Ayrıca 17/4/2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılmasına rağmen, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün nedeni yerine yanlışlıkla başka bir koddan bildirim yapanların, eksik gün kodunun değiştirilmesi için SGK’nın ilgili il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.