Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.04.2020 11:01 (Üye) Soru : Merhaba, 23.03.2020 tarihinde işletme faaliyetini durdurdu. (İşyeri Lokanta) İşçilerden izin yazılarını aldı. KÇÖ şartlarını taşıyanlara başvurularını yaptı. Bunlara 22 gün prim günü 7 gün yarım ücret 2 günde eksik günü 18 kodla bildireceğiz. Fakat bu esnada KÇÖ başvurusu yapılmaya işçilere 21 kodla diğer ücretsiz izin gösterilecek personel için 4857/40 'a göre zorunlu neden kapsamında değerlendirilip işveren tarafından 7 gün yarım ücret ve prim gösterilmesi gereklimdir.

Cevap : 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.