Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.04.2020 11:01 (Üye) Soru : 21.03.2020 de faaliyetini tamamen durdurmuş lokantanın, kısa çalışma ödeneği şartlarını taşımadığından dolayı KÇÖ başvurusu yapılmayan Ücretsiz İzin almış personeline 7 gün yarım ücret bildirimi yapmamız gerekir mi? Yoksa 17/04/2020 tarihinden itibaren ücretsiz izin zorunluluk nedeni kapsamına girdiğinden 7 günlük yarım ücret uygulaması bu tarihten sonramı yerine getirilmesi gerekir. Fakat bu arada işletmenin işkura kçö başvurusunda faaliyetini 21.03.2020 tarihinden durdurduğunu belirtmesi karşısında nisan ayında bordroda herhangi bir prim hareketi karşısında herhangi bir yaptırımla karşılaşılabilir mi ? Diğer bir sorum ise lokantalarla çıkan ek genelgede tamamen kapatma yerine sadece paket servis yapabileceği bildirimi ücretsiz izinli personelin eksik gün kodunu 21 yerine 10 yapmamızı engelleyen bir durum mudur ? Görüşleriniz bizim için değerli olduğundan dolayı ivedilikle cevabınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın.İyi çalışmalar.

Cevap : 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. 17.04.2020 de 7 gün yarım ücret bildirimi bulunmamaktadır. faaliyeti tamamen durdurulmuş işyeri için APHB de prim oluşursa kçö kesilir.Çalışma şartlarındaki değişilik işkura bildirilirse çalışan işçinin kesilip diğerleri devam edecektir. paketleme servisi yapacak olan işçi artık 4a primi bildirilerek çalıştırılmalı eksik günü eğer ücretsiz izin değil ise 10 kodu genel hayatı etkileyen nedenlerde olabilir. ücretsiz izin 21 kodda işçinin yazılı onayı aranır unutulmamalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.