Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.04.2020 14:43 (Üye) Soru : Sokağa çıkma yasağının bulunduğu günler hariç olmak üzere,fiilen çalışan kişinin aylık prim ve hizmet bildirgesinde 18-kısa çalışma nedeniyle eksik gün bildirilip sgk primleri eksik yatırılmış kişinin maaşı tam olarak ödenirse çalışan kişiye MADDE 25 Ahlak iyi niyet kurallarına aykırı davranıştan derhal fesih hakkı doğar mı?

Cevap : madde 25 işverenin haklı nedenlerle fesih hakkıdır. İşçinin ücretinin kçö kapsamındaki günleri de içerecek şekilde yapılması halinde takip eden dönem için kısa çalışma ödeneği ödenir. APHB de ödeme var ise kçö yapılmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.