Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.04.2020 16:14 (Üye) Soru : Sayın Üstadım Merhaba, Size iş sözleşmelerinin feshi ile ilgili bir soru soracaktım. Bildiğiniz gibi, bu dönemde ( Mücbir Sebep- Covid-19 ) iş akitleri işveren tarafından sadece 29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile feshi dışından işçinin iş aktini sonlandırmaz. İşçi ise, sadece istifa durumunda iş aktini sonlandırabilir. Buradan hareketle, bir işçi işten ayrılmak istiyorsa, S.G.K’dan da 3600 yazısı Kıdem Tazminatı Alabilir yazısı aldıysa, bu durumda işçi iş akdini sonlanabilir mi ? Bu durumda işveren nasıl hareket edecektir , bu işçinin sözleşmesi, 1475 Sayılı İş Kanunun 14.Mad. gereğince (Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması ) sonlandırılabilir mi? Teşekkürler

Cevap : İşçi 15 yıl 3600 gün ile resmi Kurum yazısı ile işten ayrılmak istediğini yazılı beyan etmişse iş akdi sonlanır. 14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması seçilerek işlem yapılmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.