Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.04.2020 16:20 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER DİLİYORUM 23 MART 2020 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYETİNİ TAMAMEN DURDU VE KÇÖ BAŞVURULDU. SGDP (EMEKLİ) İÇİN SİGORTA MATRAHI ÇALIŞILAN 22 GÜN x 98.10TL = 2.158,20 TL EKSİK GÜN NEDENİ ; KOD 10; GÜN DOĞAL HAYATI ETKİLEYEN OLAYLAR EKSİK GÜN; 9 GÜN DOĞRUMU DUR. YOKSA 7 GÜN YARIM ÜCRET ÖDENİP SİGORTA MATRAHI 29 GÜN x 98,10 = 2.844,90 TL EKSİK GÜN ; 2 GÜN MÜ ? OLMALI EMEKLİLER(SGDP) VE KÇÖ HAK KAZANMAYAN ÇALIŞAN İÇİN SİGORTA MATRAHI, EKSİK GÜN NEDENİ VE EKSİK GÜN SAYISI NE YAZILMALI? TEŞEKKÜRLER

Cevap : 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Eksik gün nedeni 10 genel hayatı etkileyen nedenler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.