Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.04.2020 17:34 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 1. 16.Nisan 2020 tarihi itibariyle işveren tarafından fesih şeklinde bu gün yapılacak bildirimin 17.04.2020 tarihinden itibaren işçi çıkarma yasağına aykırılık teşkil edermi? 2.22.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu kapatılan işyerinde ücretsiz izne çıkarılan işçinin mart 2020 ayına ait sgk aylık prim ve hizmet belgesi tahakkuku eksik gün kodu 21 olarak alınmıştı.Ardından uygulamaya yeni giren 28 Pandemi ücretsiz izin seçilerek mar 2020 ayına düzeltme yapmam gerekiyormu? 3. Mart ayında zorunlu izne ayrılan işçi için kısa çalışma ödeneği ilede ilgili başvuruda bulunmamıştır işveren. 17. Nisan 2020 tarihinden 17 Temmuz 2020 tarihine kadar bu durumdaki işçilerde Nakdi ücret desteğinden yararlanabileceklermidir? Yararlanabilirler ise Nisan ayında tam ay çalışmayan bu durumdaki işçilerin çalıştığı gün 0 eksik gün sayısı 30 esik gün kodu: 29 daha sonraki aylarda eksik gün kodu :28 çalışılan gün sayısı 0 olarak mı bildirimde bulunulacaktır. Bu durumda olan işçilerin nakdi ücret kullanma hakları yok ise nasıl bir yol izlenmelidir? 4.Bu güne kadar kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunmayan işverenler işçileri için ücretsiz izin kullandırarak veya ayda 15 gün çaılışma 15 gün ücretsiz izin şeklinde17. Temmuz 2020 ye kada böyler bir uygulma yapabilirmi? Bu şekilde işçileri nakdi ücret desteğinden yararlandırabilirmi? Teşekkür ederim.

Cevap : 1.Kanun yürürlük tarihinden önceki feshe etki etmemektedir. Ancak geriye doğru fesih nasıl yapılacak ? 2.28 kod 17.04.2020 öncesi için kullanılmamaktadır 3.Hak kazanma şartları MADDE 6- (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki işçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. (2) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. 4. nakdi ücret desteği kısmi çalışma hali için uygun görülen bir düzenleme değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.