Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.04.2020 17:29 (Üye) Soru : İyi günler, nisan ayında komple ücretsiz izinde olan personelimiz için ücretsiz izin maaş desteği başvurusu yapıcaz. mecburen 17 nisan sonrası için giriş yapıcaz. bordro yaparken 01-16 nisan arasını hangi kodla göstericez. veya aynı anda iki eksik gün kodu seçilebiliyormu. Bu konuda bilgi alabilirmiyiz. İyi çalışmalar.

Cevap : 29- Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md.) ve Diğer: Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların 7 nci maddesinde; nakdi ücret desteği süresinin 17.04.2020-17.07.2020 olarak belirlenmiş olması sebebiyle, söz konusu tarih aralığında, 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10’uncu maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenlerince tamamen veya kısmen ücretsiz izne gönderilenlerin ücretsiz izinle beraber, devamsızlık, istirahat vb. eksik gün nedenleri de varsa bildirimler bu kod üzerinden yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.