Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.04.2020 14:17 (Üye) Soru : Mücbir sebepte olmayan bir limited şirketin 65 yaş üzeri aracılık sözleşmesi bulunan mali müşaviri,beyannameleri sokağa çıkma yasağı süresi içerisinde eski kanuni süresi içerisinde tahakkuk ederse,mükellef vergi borcunu kanuni süresinde mi ödemelidir, 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı sona erdikten sonra 15 gün içinde ödeyebilir mi?

Cevap : Tebliğ ve sirkülerde bu konuda bir açıklık yok.65 Yaş üstü meslek mensubu ve sözleşmesi olan müşterilerinin VD ne verilmesi gereken tüm beyannameleri ve bildirimleri (B formu dahil) sokağa çıkma yasağı bitim tarihini izleyen 15 günlük süre içersin de verilecek tahakkuk eden vergilerde aynı sürede ödenecektir. hükmü vardır. Beyanname verilmesi halinde Tahakkuk daki vadede ödeme yapılması gerektiği görüşündeyiz. Konu hakkında Gib e beyan bölümü ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.