Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.04.2020 18:37 (Üye) Soru : Sayın yetkili, Son çıkan ücretsiz izin nakit destek işleminde 17/04 baz alınacak. Yani Nisan ayı için 14 gün pandemi ücretsiz izin göstereceğiz ve sgk işveren sistemine bildireceğiz. Benim sorum şu eksik gün bildiriminde özellik arzeden bir durum ver mı ? 23 Nisan ın resmi tatil olması 24 Nisan sokağa çıkma yasağı olması gibi. Teşekkür ederim kolay gelsin.

Cevap : Hayır . SGK konu ile ilgili duyurusunda bile böyle bir parantez açmamıştır. şyerinde ücretsiz izne arılan sigortalıların eksik gün nedenleri Sosyal Güvenlik Kurumuna, “19-Ücretsiz Doğum İzni”, “20 Ücretsiz Yol İzni” ve “21 Diğer Ücretsiz İzin “ kodları ile aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilmektedir. Ancak 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine esas olması için 17/4/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için 2020 Nisan ayı belgelerinden itibaren “28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç.10.Md)” aynı ayda başka eksik gün nedeni olması halinde ise “29- Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md) ve Diğer” adında eksik gün kodları oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan “28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç.10.Md)” ve “29-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç.10.Md) ve Diğer” kod numaralı eksik gün nedenleri yabancı uyruklu sigortalılar için de seçilebilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.