Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.04.2020 10:10 (Üye) Soru : Merhaba, Oto alım satım ticareti yapan bir mükellef, işletme esasına göre defter tutmaktadır. Otomobilleri vergi mükellefi olmayanlardan alıp üzerinde esaslı bir değişiklik yapmadan satışlarını gerekli şartları sağlamak suretiyle özel matrah şeklinde fatura ile tevsik edip beyan etmektedir. Peki özel matrah olarak beyan edilen bu tutarlar bilanço usulüne geçmede dikkate alınmalı mıdır? Teşekkür ederim.

Cevap : Sınıf değiştirmede KDV ve özel matrah uygulamasının ilgisi yoktur. Alış ve satış tutarlarının toplamı dikkate alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.