Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.04.2020 10:43 (Üye) Soru : Değerli üstadlarım, KIsa Çalışma Ödeneği eksik gün bildirimi hakkındadır sorum. 24/03/2020 tarihinde işyerinde COVİD-19 zorlayıcı sebebi ile İşyerinde faaliyet tamamen durmuştur. Mart ayı E-Bildirge sinde bildirim şu şekilde yapılmıştır. 23 gün + 8 gün eksik gün ( eksik gün sebebi 18 kod ) şeklinde yapılmıştır. kısa çalışma ödeneği hakkındaki mevzuata göre kısa çalışmanın ilk 7 gün için yarım ücret işveren tarafından ödenmesi gerektiğinden. 7 günlük sürenin yarım ücreti e-bildirgede ikramiye sütününda beyan edilmiştir yani bu yarım ücret için gün bildirilmemiştir. çünkü işçi fiilen çalışmamıştır. hakkedilişi olan 7 günün yarım ücreti SGK matrahına eklenmiş ve prime tabii tutulmuştur. yani özetle 23 çalışma günü + 8 eksik gün/18 kod ve 7 güne ait yarım ücret ise ikramiye sütünunda bildirilmiştir Yapılan uygulama doğru mudur? bilgileriniz için teşekkür ederim saygılarımla

Cevap : 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır. 23 gün fiili çalışma tam ücret aphb +prim 7 gün yarım ücret aphb +prim kalan günler 18 kod ile bildirilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.