Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.04.2020 10:54 (Üye) Soru : Merhaba, 1-27103 teşvikli 04.03.2020 tarihli işe girişi olan bir personele 60 günü doldurmadığı için KÇÖ başvurusu yapamadık.Ücretsiz izinden(nakdi ücret desteği)faydalandırmak istersek; teşvik bozulur mu, mart ayı bildirgesini tam gösterdik; nakdi ücret desteğinden faydalandırdığımız takdirde sgk bildirgesini gönderirken hangi kodla göndermemiz gerekir bu işlem olursa 27103 kanunla mı göndereceğiz. 2-20 yaş altı (17yaş)için nakdi ücret desteğine başvurabilir miyiz; başvurabilirsek Sgk'da 29 kodu ile mi göstermek gerekecek. Teşekkürler

Cevap : 1. desten kapsamında olan sürelerde teşvik kesilir. nakdi ücret desteği bildirim kodu 28 dir. Başkaca eksik gün nedeni de var ise 29 kod kullanılabilir. işçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. (2) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.