Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.04.2020 11:48 (Üye) Soru : İnşaat işyerimizde işi bırakmış(istifa)olan, Emekli ve Emekli Olmayan çalışanlar var.İçinde bulunduğumuz işci çıkarmanın yasak olduğu Pandemi döneminde ,Emekli ve Emekli Olmayan çalışanların işten çıkarılma işlemlerini nasıl yapmamız gerekiyor. Teşekkür Ederiz.

Cevap : GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.