Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.04.2020 11:51 (Üye) Soru : İyi çalışmalar 65 yaş üstü işe gelemeyen emekli personle için nakdi ücret desteğine başvurabilir miyiz? firma kısa çalışma ödeneğine genel olarak başvuru yapmadı.

Cevap : Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için; - 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, - Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, - Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, - SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 no.lu belge türlerinden bildirilmiş olmak, - Veya 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamamak, Şartlarının oluşması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.