Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2020 20:58 (Üye) Soru : Kısa Çalışma Ödeneğine başvuruda bulunmuş firmaya bu dönemde işçi girişi yapılabilir mi?Ayrıca kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan personele (işe yeni giren ve emekli) işveren ücretini tam ödüyor, bu personellerin bu dönemlerde SSK günleri 30 gün bildirilmesinde bir sakınca var mıdır? Teşekkür ederim.

Cevap : Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılan işçi listesinde bulunmayan işçilere ücret ödenmesinde ve de bildirilmesinde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Demekki bu işyeri kısmen faaliyetine devam etmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.