Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2020 20:53 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, 1 – Ssk’nın ücretsiz izin desteğinden yararlanmak istiyoruz. Firmamızda kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek şartları taşıyan işçilerimiz var ama biz bu işçiler için kısa çalışmaya başvuru yapmadık. Kısa çalışmaya başvuru yapmayan kişiler direk ücretsiz izin desteğinden faydalanabilir mi ? 2 – Firmamızda Gelir vergisi mükellefi olan (Bağ-Kur’lu ) ssk’lı çalışanımız var. Bu kişi için ücretsiz izin desteğinden faydalansak otomatik olarak bağ-kur devreye girer mi ?

Cevap : 1 işçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. (2) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. Yararlanırlar. 2.b sigortalılığı (bağkur) devreye girecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.