Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.04.2020 16:30 (Üye) Soru : Bilanço esasında tabi gelir vergisi mükellefinin 1.210 TL zararı çıkmış, buna mukabil 43 bin TL KKEG si bulunmaktadır.Bu durumda gelir vergisi karşılığı nasıl ayrılacaktır?Hangi hesaplar kullanılacaktır?Ödenmemiş bağkur primlerini mahsup edebilir mi? Teşekkürler

Cevap : Gelir vergisi mükellefleri vergi karşılığı ayıramaz.Bilanço esasında tabi gelir vergisi mükellefleri 131-331-193-370-371 hesapları kullanamaz. GV mükellefleri ödedikleri gelir vergisi şahsi vergidir.Muhasebe kayıtlarında yer almaz.ödenmeyen Bağ kur primi yıllık beyannamede yer almaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.