Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2020 10:08 (Üye) Soru : Merhabalar, Konu daha net anlaşılsın diye detaylandırarak danışmak istiyorum. 01.01.2020 tarihinden itibaren binek otomobil gider kısıtlaması ile ilgili KKEG detayını kayıtlarımızda şu şekilde belirtiyoruz. Binek araç KKEG (Matrah %30) ve Binek araç KKEG (Kdv %30) 01/04/2020 tarihinde güncellenen 28.versiyonda K Geçici vergi beyannamesindeki EKLER bölümündeki KKEG ilgi alana, 'GVK. 40.Mad.gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralarının gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan KKEG' ilave edilmiştir. Bu alana kayıtlarımızdaki Binek araç KKEG (Matrah %30) hesap da bulunan tutarı yani giderin %30 u olan tutarı yazacağım. Çünkü bu alanda gider kısıtlamasından ötürü indirilemeyen kdv tutarına yer verilmemiştir. Eskiden var olan 'KDV Kanunu M.30/d uyarınca indirilemeyen kdv tutarı ' bu alana kayıtlarımızdaki  Binek araç KKEG (Kdv %30) hesap da bulunan tutarı yazacağım.Çünkü M.30/d de yer alan işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi denilmiştir. Doğru mudur? Teşekkürler. Saygılarımla.

Cevap : Geçici vergi beyannamesindeki alanın KKEGE Kısmına % 30 olarak kayıtlara alınan toplam rakam yazılır.(% 0 oranındaki Gider+KDV)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.