Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2020 10:12 (Üye) Soru : Bilanço esasına tabi gelir vergisi mükellefinin ödemediği sgk primleri sene sonunda kkeg yapıldı.Gelir vergisi beyannamesi düzenlenirken "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Ait Kardan Mali Kara Ulaşmak İçin Yapılan Hesaplamayı Gösteren Bildirim" de ödenmeyen sgk primleri hangi hesaplara yazılacak.Zira muhasebe kaydı 361 borç 368 alacak 950 borç 951 alacak olarak yapıldı.

Cevap : Yaptığınız kayıt doğru. Daha önceden gider kayıt ettiğiniz sgk primini yıllık beyannamede KKEG olarak beyan etmek sureti ile giderlerden çıkartılmış oldu.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.