Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2020 21:26 (Üye) Soru : İyi çalışmalar dilerim.Eşi çalışmayan,aylık almayan ve kendisi ayda 2 gün ,en fazla 6 gün çalışan, eksik bildirim kodu 07-Puantaj şeklinde bildirilen kişinin kalan günler için GSS ödemesi gerekir mi ? Daha önceki bilgimize göre 07-Puantaj olanlar GSS ödemiyordu. Teşekkürler

Cevap : 6745 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi “3 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur.” şeklinde değiştirilmesinin ardından, 1/10/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam” ve “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçeneğinin yanı sıra “07-Puantaj kayıtları” seçilen tercih edilen sigortalıların da eksik kalan sürelere ilişkin GSS primleri 30 güne tamamlatılacaktır. Kısmi süreli çalışmakla birlikte başka birinin bakmakla yükümlüsü olan kişiler GSS kapsamından çıkartıldılar. 30/9/2016 tarihinden önce 4857 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddelerine istinaden kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışan sigortalılar, başka birinin bakmakla yükümlü oldukları kişiler olup olmadığına bakılmaksızın ay içinde eksik bildirilen süreler için GSS kapsamına alınmışlardı. 6745 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 3. maddesine eklenen“4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç birinci fıkranın (10) numaralı bendinde yer verilen diğer şartları haiz olmaları kaydıyla otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır.” fıkrası uyarınca 1/10/2016 tarihinden itibaren eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam”, “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” ve “07-Puantaj kayıtları” seçilen sigortalılar ile 5510/Ek-9. madde kapsamında ay içinde 10 günden fazla çalışan sigortalılar, başka birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi iseler eksik kalan sürelere ilişkin GSS primleri 30 güne tamamlatılmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.