Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2020 21:34 (Üye) Soru : Sayın Danışmamız, 28.04.2020 tarih, 17.33 te yanıtlamış olduğunuz sorumun cevabı ile ilgili tereddütlerimi ilişkin sormak istedim. Feshi işçinin kabul etmesi ve ssk çıkışının kanuni süresi içinde yapılmış olması yeterli olurmu? İşçi ayrıca 10 ay işsizlik maaşıda alacağı için (16.04.2020 tarihinde işveren tarafında çıkış feshi bildirimi) kendiside uygun gördüğünden olabilirmi ? Net olarak anlamaya çalışmak istediğim husus ise kısa çalışma ödeneğini muhasebeci olarak uygulanmasını zor ve hendikaplı görmekteyim. 17 nisandan itibaren işçiyi ücretsiz izne ayırmak ve bu şekilde nakdi ücret desteğinden istifade etmesini istemekteyim. İşçi Kısa çalışma ödeneği şartlarını sağladığı halde kısa çalışma ödeneğine işverenin başvurmaması kendi tasarrufundamıdır? Sözü edilen 5 ve 6. cı maddeler hangi yasanın maddeleridir. Okumak istedim. Bilgileriniz için teşekkür ederim.

Cevap : 7244 sayılı kanun madde 5 Başvuru Esasları, Hak Kazanma Şartlarını düzenlemektedir. madde 6 ise Hak kazanma şartlarını düzenlemektedir. bknz İsmmmo web / mevzuat / 7244 sayılı kanun
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.