Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2020 12:37 (Üye) Soru : merhaba. tasfiye halindeki şirket ortağının, şirketin semeresiz kalması halinde, borçlar için mal varlığı üzerine gidilir mi? Gidilir ise, ticari borç ve alacaklardan karşılıklı olarak vazgeçmesi nasıl oluyor?

Cevap : Kamu alacakları konusunda 6183 sayılı Kanun 35. ve mükerrer 35. maddelerine göre LTD Şirket de ortaklara A.Ş. ler de yönetim kurulu üyelerinin mal varlığına gidilir. Vazgeçilen alacaklar için VUK 324. madde deki şartlara göre işle yapılır. Özel hukuk (borçlar,icra iflas kanunları) yönünden nasıl bir işle yapılır bu konuda bilgi sahibi değiliz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.