Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2020 22:05 (Üye) Soru : Merhabalar, 17.04.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Ücretsiz İzinlilere ödenecek olan nakdi işkur desteği ile ilgili birşey sormak istiyorum. Bu destekten sadece kısa çalışma ya başvurusu yapılan ve başvurusu rededilen işçiler mi yararlanabiliyor ? Yoksa hiç kısa çalışma talebinde bulunulmayan bir içide 28 kod ile ücretsiz izin göstersek 17.04.2020 tarihinden sonra ödenek alabilir mi ? Yani ücretsiz izin nakdi desteğinden faydalanmak için önce kısa çalışma ödeneğine başvurulması oradan red olursa mı ödeneğe hak kazanıyor işçi ? Teşekkürler

Cevap : işçiler; a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak, b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak, c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, ç) SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak, koşullarını birlikte taşımaları ve işverenleri tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında gerekli bildirimin yapılması halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. (2) İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, birinci fıkradaki koşulları taşımaları ve işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde, ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır. Başvuruda bulunmayanlarda yararlanabilir. 17,04,2020 sonrası için başkaca eksik gün nedeni yoksa 28 kodla nakdi ücrst desteğini bildirebilir. Ay içinde başkaca eksik gün nedeni var ise 29 kod secerek nakdi ücret desteğini de aphb de bildiriebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.