Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2020 11:06 (Üye) Soru : merhaba nisan ayında ücretsiz izin desteğinden yararlanamayan emekli çalışanlarımızı ücretsiz izine gönderdiklerimiz için eksik gün kodunu 21 olarak verdiğimizde ücretsiz izin için yazılı onay vermeyen emekli personel için işten çıkarma yasak olduğundan dolayı nasıl bir yol izlenmelidir.

Cevap : İşyerinizde faaliyet tamamen durmuş ise bu kişileri öncelikle ücetli izne gönderbilirsiniz.Daha sonra ücretsiz izin uygulaması daha doğru olacaktır.Her iki durumda yoksa; 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Sonraki günler için 10, genel hayatı etkileyen nedenler ile eksik gün bildiriminde bulunabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.