Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2020 11:14 (Üye) Soru : iyigünler;1-)01.04.2020 taraihinden itibaren ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyeri personeli için kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi ilk 7 günlük işveren sorumluluğu olacakmıdır nisan bildirge 7gün prim/23 gün eksik gün ve 28 kodla mı   bildirilir  --  30 gün eksik /28 kodlamı bildirim yapılır2-)kısa çalışmaya başvurup(mart ayı başlangıçlı)  bu haktan yararlanamayan personellerin nisan bildirgeleri 30 eksik/ 28 kodlamı olmalıdır

Cevap : 1. Nakdi ücret desteğinde 7 gün uygulaması bulunmamaktadır. 01,4,2020 ila 30,04,2020 arası birden fazla eksik gün nedeni var se örneğin; 01,04,2020 17,04,2020 arası normal ücretsiz izin 21 kod ve 17,04,2020 30,04,2020 arası nakdi ücret desteği ücretsiz izin kullandırılmak isteniyorsa 29 kod pandemi ücretsiz izin ve diğer nedenler seçilerek bildirimde bulunulmalıdır. 2.Hayır. yukarıda belirtilen örnekle uygun olmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.