Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2020 09:36 (Üye) Soru : 2020 Ocak ayından itibaren gerçek usulde Ticari Kazanç dolayısıyla vergi mükellefiyeti tesis eden gelir vergisi mükellefi gerçek kişinin ,2019 yılında konut kira gelirinden dolayı GMSİ mükellefiyeti bulunmaktadır.2019 dönemi GMSİ mükellefiyeti nedeniyle Gelir vergisi beyannamesini Hazır beyan sistemi üzerinden vermiş ve Gerçek gider yöntemini seçmiştir.Giderlerin fazlalığından dolayı 10.331,31 TL zarar oluşmuş dolayısıyla ödenecek vergisi çıkmamıştır.Bu mükellef için 2020 yılında ticari kazanç nedeniyle vereceğimiz geçici vergi ve gelir vergisi beyannamelerinden; 2019 döneminde giderlerin fazlalığından dolayı GMSİ beyannamesinde yazan 10.331,31 TL tutarındaki zararı düşebilir miyiz? Kısacası ticari kazançtan önceki dönemde oluşan GMSİ zararlarını düşebilir miyiz?

Cevap : GMSİ beyanlarında GİDER fazlalığı zarar değildir.Devir edilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.