Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2020 11:17 (Üye) Soru : merhaba firma 01.04.2020 tarihinde kısa çalışma ödeneğine hak etmiştir. emekli ve hak etmeyen kişilere de 7 günlük yarım ücret verilecekmidir verilecekse bildirgede 4 gün mü 7 gün mü olacak. Ayrıca hak etmeyenlere ücretsiz izin başvuru yapacağız nisan ayı 7 gün 23 eksik gün eksik gün kodu 29 mu olacaktır. teşekkür ederim

Cevap : verilecektir çünkü; 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Nisan ayında hakdi ücret desteğine başvurduğunuz işçiniz için birden fazla eksik gün nedeni varsa ki öyle 29 kod kullanmanız gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.