Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2020 15:09 (Üye) Soru : edefter fişlerini kağıt ortamda oluşturup imzalamaktayım ayrıca toplu kayıt yapmamaktayım yeni çıkan elektronik fişlere ilişkin klavuz bizide kapsıyormu? kağıt fişe saat tarih dadika yazacakmıyız ve kagıdı elektronik imzalama durumu söz konusu olacakmıdır bu klavuzun uygulama yürürlük tarihi hakkında bilgi varmı?

Cevap : Değerli Meslektaşımız; 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin; “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün; 4.4.1 / (a) fıkrasında; e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin e-Defter ve berat dosyaları ile birlikte “Muhasebe Fişleri”ni de kağıt ve/veya elektronik ortamda muhafaza etmesinin zorunlu olduğu, İlgili mevzuat kapsamında muhasebe fişlerinizi elektronik ortamda hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Kağıt ortamda hazırlamaya devam edebilirsiniz (muhasebe fişlerinizi) iyi çalışmalar dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.