Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2020 17:12 (Üye) Soru : sayın danışman mart ayında 20.03.2020 tarihi itibariyle kısa çalışma ödeneği talebinde bulunduk 27 gün üzerinden bordromuzu yaptık. bildirgede 4 gün 18 kod ile bildirimde bulunduk. Nisan ayı bordrosu yapılırken 7 günlük prim ödememiz gerekirmi? kısa çalışma ödeneği süresince prim ödenmiyecekmi?

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.