Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2020 17:27 (Üye) Soru : Merhaba, 38 çalışanı bulunan bir işyerinde 21 çalışan için 01.04.2020 ila 30.06.2020 tarihleri için haftalık çalışma saati 45, çalışılmayacak haftalık saat için 35 olarak KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ne başvuruldu. Yani 35 saat çalışılmayacak haftalık çalışma saati 10 saat olacak şekilde başvuru yapıldı. Henüz sonuç alınmadı. Ancak işveren Nisan ayı bordrosu istiyor. Maaş ödeyecek. LUCA muhasebe yazılımından bordoyu düzenlemeye çalışıyorum. Nisan ayı bordrosunda bu 21 kişi için hesaplama nasıl olacaktır. Teşekkürler.

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır. - İŞYERİNDE FAALİYETİN KISMEN DURMASI örneğinden hareketle hesaplamalarınızı yapınız. Örneğin: Haftalık Çalışma Süresi 45 saat olan bir işyerinde çalışma süresi İşyerinde haftalık 10 saat çalışılan süre 35 saat çalışılmayan süre vardır. 7 GÜNLÜK YARIM ÜCRETİN BORDROYA YANSITILMASI ÜCRET BORDROSU HESAPLAMASI Çalışılan süreye isabet eden gün sayısı: 10 saat / 7,5 saat
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.