Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2020 15:14 (Üye) Soru : Merhaba, 01.01.2020 tarihi itibariyle çalışmaya başladığım Şirketin 2019 Kurumlar Vergisi Beyannamesi , önceki mali müşavir tarafından sözleşmenin feshedilmesi sebebiyle onaylanamadığı için tarafıma xml dosyası olarak gönderilmiştir.Beyannamenin benim tarafımdan onaylanmasında bir sakınca var mıdır? Verilen beyanname sebebi ile benim sorumluluğum olur mu?

Cevap : GİB sisteminden yapılan Aracılık ve sorumluluk sözleşmesi iptal olsa dahi 2019 yılı KV beyannamesi önceki meslek mensubu tarafından gönderilebileceği görüşündeyiz.Uygulama hakkında GİB e-beyan bölümü ile görüşünüz.Sizin göndermez halinde elbette sorumluluk sizin içinde geçerlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.