Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2020 21:30 (Üye) Soru : Merhabalar. Firma faaliyetini tamamen durdurarak 01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında kısa çalışma ödeneği için başvurmuştur. Emekliler ve kısa çalışma ödeneği şartlarını sağlamayanlar ücretsiz izinde gösterilmiştir. Emekliler ve bu ücretsiz izinde gösterdiğimiz personeller için de 7 günlük yarım ücret hesabı yapılacak mıdır?

Cevap : Zorlayıcı nedenin meydana geldiği tarihten itibaren emekliler için; 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. nakdi ücret desteğine başvuranlar için 7 günlük uygulama bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.