Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2020 21:28 (Üye) Soru : Merhaba, Bugün itibariyle kısa çalışmadan yararlanamayan çalışanlar için nakdi ücret desteğine başvurmak zorundayız. Fakat kısa çalışma için yaptığımız başvuruya halen cevap gelmedi. Bu durumda hangi personellerin yararlandırılmayacağını bilemiyoruz. Bugün kimler için başvuru yapmamız gerektiğini bilemediğimiz için başvuru da yapamıyoruz. Bu durumda ne olacak? Bu çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden mahrum kaldıkları gibi nakdi ücret desteğinden de mi mahrum kalacaklar? Bir de sgk lı olarak çalışan birisi aynı zamanda ticari kazanç sebebiyle gelir vergisi mükellefiyeti var. Bu çalışan için kısa çalışmaya başvurulabilir mi? Kısa çalışmadan yararlanır mı? Teşekkürler

Cevap : İşkura sürekli mail ile hatırlatmalar yapmanız gerekiyor. Usul ve esasların 5/2. Fıkrasının (b) bendinde yer alan, “4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK'ya bildirilir. Ancak bu şekilde uygulamanın yürürlükte olduğu sürenin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna kadar yapılan ve hak doğurucu nitelikteki başvurular en fazla bir önceki ay için yapılır.” açıklamalarına istinaden 17/4/2020 ila 30/4/2020 tarihleri arasında ücretsiz izne çıkartılan çalışanların nakdi ücret desteğinden yararlanma başvuruları 31/5/2020 tarihine kadar yapılabilecektir. 4/b sigortalılığı askıda olup kçö başvurusu yapanlar için 4/b bağkur borcu oluşup 4/b sigortalılığı devreye girer.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.