Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2020 21:17 (Üye) Soru : iyi çalışmalar sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde işverenler işe gelemeyen ve çalışamayan işçilerin maaşını kanunen ödemek zorundamı bununla ilgili çok soru geliyor

Cevap : Sokağa çıkma yasağı çalışma eylemine karşılık iznin olmayışı aynı zamanda işverme edimine hazır iken işyerini de açamama eylemidir.Bu bir zorlayıcı nedendir. 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.