Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.05.2020 10:25 (Üye) Soru : Merhaba, Bir A.Ş. dönem zararı ve geçmiş yıl zararları toplamı şirket sermayesini 2/3 geçiyor. Bu durumda teknik iflas oluyor ise şirket sermaye artışı yapmadan faaliyetlerine devam edebilir mi ? Sermaye artışı yapılmadan mevcut sermaye ile yetinme durumu genel kurulda onaylatılmalı şeklindeki bilgi doğru mudur ?ü Saygılarımla

Cevap : İşlemlerin TTK 376.maddesine uygun yapılmalı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin Bakanlıkça tebliğde yayımlanmıştır, 1/3 ü ile yetinme genel kurulun onayı ile birlikte sermaye azaltımıda bu orana denk gelen rakama indirilmesi ile mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.