Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.05.2020 16:34 (Üye) Soru : merhaba Kısa çalışması 30 martta ve 30 haziran arası onaylanan işveren nisan ayı bildirgesini verirken 7 günlük primi ödeyip kalan günler için eksik gün mü bildirecek ? yada parmak hesabıyla 30 martta başladığı için 30-31 mart e bildirge normal verildiği için nisan ayından 5 gün prim mi ödeyecektir? Teşekkürler

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır. 7 gün eksik gün değil çalışılmış gün hesabıyla yapılması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.