Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.05.2020 18:03 (Üye) Soru : merhaba. İşyerimde toplam 2 kişi çalışıyor. İşletme hesabı esasına göre defter tutmaktayım. Yaklaşık 5 yıldır yanımda çalışan işçimin işine son vermem durumunda kıdem tazminatı ödemem gerekir mi?

Cevap : İstisnalar Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz; ......................... ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde. kasdediyorsanız; o madde aşağıdaki gibidir. Madde 2 - İster gezici olsun, ister bir dükkanda veya bir sokağın belli ye- rinde sabit bulunsunlar, ticareti sermayesi ile birlikte vücut çalışmalarına da- yanan ve geliri o yer gelenek ve teamülüne nazaran tacir niteliğini kazanmasını icabettirmiyecek miktarda sınırlı olan ve bu bakımdan ticaret sicili ve dolayı- siyle ticaret ve sanayi odasına kayıtları gerekmiyen, aynı niteliğe (Sermaye un- suru olsun, olmasın) sahibolmakla beraber, ayrıca çalıştığı sanat, meslek ve hizmet kolunda bilgi, görgü ve ihtisasını değerlendiren hizmet, meslek ve küçük sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanlar ve geçimini sınırlı olarak kamyonculuk, otomobilcilik ve şoförlükle temin eden kimselerin birinci maddede belirtilen amaçlarla kuracakları dernekler bu kanun hükümlerine tabidir. Tazminat ödenmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.