Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.05.2020 09:19 (Üye) Soru : Sayın İlgililer, Bir mükellefim, mükellef olmayan alıcı ile satıcıyı karşı karşıya getirmeden bir malın alış ve satışına aracılık ederek her iki taraftan komisyon karşılığı gelir elde etmek istiyor. Örneğin, A kişisinden 1000 liraya satmak üzere anlaştığı mal için 50 lira komisyon keserek 950,- TL ödüyor, B kişisine 1000 liraya satıyor.50+50=100 lira komisyon her iki tarafta fatura ediliyor.Hesaptan çıkan 950 lira ödeme ile 950 lira tahsilatın muhasebe kayıtları nasıl olmalı.Diğer bir deyimle banka hesabımıza giren ve çıkan tutarların hesabını nasıl izah edebiliriz.

Cevap : Bahsettiğiniz gibi ticari faaliyet olmaz. Komisyonculuk da elde edilen komisyon geliri için fatura düzenlenir.Size ait olmayan paralar banka hesabınızda yer almaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.